top of page

תיק לספר תורה משולב עם עצי חיים ומעיל לספר תורה
מיועד לאפשר את נשיאת התיק בנסיעות לחו"ל
הכל ארוז בתיק בעיצוב אישי לפי דרישת הלקוח
מיוחד לנסיעות לשמירה על ספר התורה

תיק לספר תורה קטן | עיצוב אישי | משולב עצי חיים

    bottom of page