top of page
לוגו הידורים-01.png
ספר הפטרות מבריק ירושלים צד.png

מכון הידורים

ספר

הפטרות

המהודר

נביא השלם

מודפס על קלף

בציפוי כסף טהור

ובשילוב עיטורי זהב

הנצח את יקירך

במחיר השווה לכל כיס

ובהידור מושלם

ספר הפטרות ירושלים כסף מבריק פתוח פנימי.
whatsapp-official-logo-png-download.png
אייקונים לווב-03.png

חנות המפעל לספרי תורה וספרי הפטרות

המלצה הרב דוד לספרי הפטרות-03.png

מיתרונות ספר ההפטרות המפואר

כתב גדול וברור

כתב גדול וברור מאיר עיניים

ניקוד מדוקדק עם הדגשת שוא נע

וטעמי המקרא

המלצה הרב דוד לספרי הפטרות-02.png

מיתרונות ספר ההפטרות המפואר

הדפסה מיוחדת

הדפסה מיוחדת על קלף משובח

עם ברק מיוחד לאותיות

למראה מהודר

ספר הפטרות מבריק ירושלים צד.png

מיתרונות ספר ההפטרות המפואר

ציפוי מהודר

הספר מצופה בכסף טהור

עם שילוב של עיטורי זהב

בדוגמת ירושלים

ספר הפטרות ירושלים כסף מבריק פתוח פנימי.

מיתרונות ספר ההפטרות המפואר

משקל קל

דגש מיוחד על משקל הספר

מיוצר בטכניקה מיוחדת למשקל קל

המאפשר הרמה קלה גם ע"י ילדים

המלצה הרב דוד לספרי הפטרות-01.png

הנצח את יקירך

במחיר השווה לכל כיס

ובהידור מושלם

bottom of page